כללי האתיקה המקצועית
של מרכז הפוליגרף הישראלי

זכויות הנבדקים

בודק הפוליגרף יכבד את זכויותיהם וכבודם של כל נבדקי מרכז הפוליגרף הישראלי. סטנדרטים לעיבוד החלטות פוליגרף: בודק לא יספק אבחנה חד משמעית כאשר הרישומים הפיזיולוגיים חסרי איכות ובהירות מספקות.  בשל תרשים הקלטות מוגזם, מעוות ו/או בשל מניפולציות של הנבחן, או תרשים עם אמפליטודות התחקות פחותות מהמקובל במקצוע.

הודעה לפני בחינת התוצאות

הבודק ייתן לכל נבדק הזדמנות סבירה להסביר את התגובות הפיזיולוגיות שלו לשאלות רלוונטיות. למעט שלושה יוצאים מן הכלל: כאשר הנבחן מיוצג על ידי עורך דין המבקש לא לבצע ראיון לאחר הבדיקה וכי תוצאות הבדיקה יועברו ישירות רק לעורך הדין. כאשר הבדיקה מתבצעת על ידי צו בית משפט הקובע כי אין לבצע ראיון שלאחר הבדיקה . או מקרים המוגדרים כצורך מבצעי.

הגבלות על דעות וטיוח

הבודק לא יספק דו"ח או חוות דעת בנוגע למצבו הרפואי או הנפשי של הנבדק אם אינו מקצועי ואינו מוסמך לעשות זאת.  דבר זה לא ימנע מהבודק מלתאר את המראה או את התנהגותו של הנבדק.  החלטת תוצאת הפוליגרף תוגבל רק לאלה המבוססות על נתוני הפוליגרף שנרשמו בבדיקה.

הגבלות על בדיקות

הבודק לא יבצע בדיקת פוליגרף כאשר יש סיבה להאמין כי הבדיקה נועדה לעקוף או לקרוא תיגר על החוק

אגרות ותשלומים

הבודק לא ישדל או יקבל שכר, מענקים, או מתנות שנועדו להשפיע או לשנות את חוות דעתו, או  את החלטתו, או את דו"ח הבדיקה.  בשום מקרה  בודק לא יקבע תשלום לשירותי פוליגרף אשר תלויים בממצאים או בתוצאות של שירותים אלה, ולא יהיה הבודק רשאי לשנות החלטתו כתוצאה ישירה של דעה או החלטה שלאחר ביצוע בדיקת הפוליגרף שלו

תקנות דיווח

בודק לא יגיש ביודעין, או יאפשר לעובדים להגיש, דו"ח מטעה או כוזב של בדיקת פוליגרף.   כל דוח פוליגרף יהווה תיאור עובדתי, ללא משוא פנים, ובמטרה להציג את המידע שהתקבל בזמן הבדיקה, מסקנתו המקצועית של הבודק יבוסס על ניתוח מקצועי של נתוני בדיקת הפוליגרף

שחרור מידע

בודק לא יגלה לכל אדם כל מידע אישי רלוונטי אשר צבר במהלך בדיקת פוליגרף שאין  לו קשר לנושא הרלוונטי,  ושעשוי להביך או נוטה להביך את הנבדק, למעט מקרים שבהם הגילוי כאמור נדרש על ידי בית המשפט והחוק

5/5

במרכז הפוליגרף הישראלי שומרים ואוכפים סטנדרטים גבוהים בביצוע בדיקות פוליגרף מקצועיות מדויקות המבוססות על שיטות בדיקה מוכחות.

קישורים נוספים

צרו קשר

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו... דילוג לתוכן