פסק דין ביאז'י לעניין קבילות תוצאות הפוליגרף

 בערעור זה עלינו להתמודד עם הסוגיה של קבילות תוצאות הבדיקה של "גלאי השקר"

 (ה-POLYGRAPH ) הפוליגרף כראיה, ובמיוחד יהיה עלינו להשיב על השאלה,

 אם ובאיזו מידה רשאי בית המשפט, הדן במשפט אזרחי, לתת תוקף להסכם בין הצדדים המתדיינים,

 אשר לפיו יש לראות בתוצאות בדיקת הפוליגרף משום תשובה קונקלוסיבית לשאלות העומדות במחלוקת באותו משפט.

שורש היריבות הוא בעסקה שנערכה בין הצדדים ביום 23.6.80, בה רכשו המערערים מהמשיב יבול של בצל יבש.

בהלכת ביאזי זו, היו הצדדים חלוקים בגרסתם אודות שאלות חוזיות והגיעו להסכם שקיבל תוקף של פסק דין  שלפיו, ייבדקו בפוליגרף ויקבלו על עצמם את תוצאות ומסקנות הבדיקה.

תוצאות הבדיקה הראו כי אחד שיקר והשני אמר אמת, ובית המשפט המחוזי נתן תוקף להסכם זה כראייה מכרעת.

ונקבע כי אין מניעה להתיר קבילות תוצאות בדיקת פוליגרף בהליך אזרחי, זאת בתנאי ששני הצדדים הביעו הסכמתם לקבל את תוצאות הבדיקה כראייה.

פסק דין ביאז'י מכשיר את בדיקת הפוליגרף ככלי ראייתי קביל מכוח הסכמת הצדדים, הלכת ביאזי נתקבלה בהרכב רגיל לפני למעלה משני עשורים

אך מנגד היא השתרשה היטב בפסיקה של כל הערכאות וקנתה לה את מעמדה כהלכה מוכרת ומחייבת בתחום הפוליגרף.

לפיכך בהחלט ייתכן כי שינוי הדין הקיים והכשרת הפוליגרף לראייה קבילה בבית המשפט עלולים להיתפס בציבור כשינוי הלכה,

לא ניתן לומר שבדיקת הפוליגרף היא ראייה פסולה ובלתי קבילה בעליל עם זאת הרטוריקה בעינה עומדת והשיח בנושא טרם התעורר או התגבש דיו.

לסיכום: מבחינת הדין האזרחי הישראלי, בית משפט יהיה רשאי לקבל תוצאות בדיקת פוליגרף בהתמלאו שני התנאים הבאים:

שני הצדדים הסכימו מפורשות ומראש על עריכת בדיקת פוליגרף.
תוצאות בדיקת הפוליגרף עליה הוסכם הינן חד משמעיות.

בכפוף לתנאים הללו, ביהמ"ש יהיה רשאי בהליך אזרחי לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף

ראה: [פסק דין בערעור לביהמ"ש העליון ביאזי נ' לוי, ע"א 61/84]

5/5

במרכז הפוליגרף הישראלי שומרים ואוכפים סטנדרטים גבוהים בביצוע בדיקות פוליגרף מקצועיות מדויקות המבוססות על שיטות בדיקה מוכחות.

קישורים נוספים

צרו קשר

התקשרו עכשיו... דילוג לתוכן