התפתחותו של מכשיר הפוליגרף כמכשיר מדעי עם השנים

אדם שמצליח להסתיר מידע מנסה לשפר בכך את מצבו החברתי ו/או הכלכלי יחסית לאדם שממנו נמנע המידע ומצד שני היכולת לאתר מידע מוסתר מונעת מ מסתיר המידע את אותו יתרון.

הקביעה הראשונית אם אדם מסתיר מידע הייתה בעבר מבוססת באופן בלעדי על אבחון התנהגותי והייתה תלויה לפיכך בכישרונו החברתי של המאבחן, אדם בעל אינטואיציה חברתית הצליח יותר, אדם חסר כישורים באבחון הצליח פחות.

עדות כתובה ראשונה בנושא זה התגלתה בפפירוס משנת 900 לפנה"ס לערך המפרט את ההתנהגות הצפויה מאנשים המתכוונים להרעיל (טרובילו, 1939). לפי הכתוב באותו פפירוס המרעיל הפוטנציאלי איננו עונה לשאלות, או שהוא משיב תשובות מתחמקות;

הוא מדבר שטויות, משפשף את בוהן רגלו בקרקע, ורועד; פניו חיוורות; הוא מגרד את שרשי שערותיו באצבעותיו והוא מנסה בכל דרך להתחמק ולעזוב את המקום. כיום בעיית המרעילים למיניהם איננה בראש מעיננו, אולם אותם סימפטומים התנהגותיים משמשים אותנו כדי לקבוע שהאחר מסתיר דבר מה.

"השומר אחי אנוכי", שואל קין את אלוהים, ומשקר לבוראו במצח נחושה רגעים ספורים אחרי שרוצץ בשדה את גולגולת אחיו. וכך, כבר בפרק ד' בספר המתאר את ראשית קיומו של עולם שבו חיים ארבעה בני אדם בלבד, מופיע השקר האנושי הראשון. זהו שקר בלתי מוצלח בעליל, מכיוון שהוא נאמר לאל היודע היטב את האמת ואינו נזקק להודאתו של קין כדי להבין מה התרחש.

זהו השקר האנושי הראשון, אבל לא השקר הראשון. כבר בפרק ב' מלמד אלוהים עצמו את אדם וחוה כי אסור לאכול מפרי עץ הדעת. אכילתו, הוא אומר, תביא למותם המידי. אלוהים משקר, והנחש חושף את השקר: פרי עץ הדעת אולי מסוכן, אבל הוא לא יגרום למות האדם. השקר הראשון בתנ"ך הוא, אם כן, שקר אלוהי.

קין יודע שרצח את הבל, אבל מספר לאל סיפור שונה. אלוהים יודע מה הסיכונים שטמונים בפרי עץ הדעת – לולא ידע לא היו דבריו מוגדרים כשקר, אלא לכל היותר כסוג של השערה או בדיון שעשויים להתברר כטעות – אבל מספר לאדם סיפור שונה. אלוהים בוחר, משיקוליו שלו, לשקר על אף שהוא מודע לאמת.

שלוש הדתות המוֹנוֹתֵאִיסְטִיות התפארו בידיעת האמת המוחלטת. כל אחת מהן מציגה את  גרסתה על טיבו של העולם, מהותו של האדם וספר החוקים שיצר האל עבור ברואיו. אמת זו כתובה בספרי הקודש, כמו גם בספר הטבע, וכל שנותר לו לאדם הוא לפרשה ולהבינה ככל הניתן, באמצעות שליחי האל עלי אדמות ובמסגרת שכלו והכרתו.

כאשר ניטשה הכריז כי "אלוהים מת" סופית, נדמה היה כי האמת מתה יחד אתו. תהליך החילון  שעבר על אירופה העמיד את בני האדם במרכז, כשהם אחראים בלעדית על הגדרת האמת ועל ערכי המוסר. תפקיד זה נראה בלתי אפשרי.

התחושה הייתה שכנראה קיימת אמת אחת ומוחלטת, אלא שבלי נוכחות אלוהית לצדנו, אנו, בני האדם, נידונים ללכת לנצח בחשכה ולגשש אחרי האמת הזאת, וספק אם נהיה מסוגלים להגיע אליה בעצמנו.

את הפתרון למשבר סיפק לבסוף הפילוסוף עמנואל קאנט, וזה אומץ בהצלחה במאה העשרים: על-פי תורתו של קאנט, בני האדם הם שקובעים – ולמעשה יוצרים – את האמת. אין לנו צורך בגורם חיצוני כדי להבין את העולם. למעשה, אנו בונים אותו בצלמנו בדרך האמתית והיחידה האפשרית לנו.

אבחון התנהגותי אינטואיטיבי הוא בדרך כלל בלתי מובנה, קשה להגדירו, ועוד יותר קשה ללמד אותו אחרים, משום כך אין הוא יכול להספיק, מספר הטעויות המתגלות באבחון התנהגותי הנו ניכר ולכל טעות היה מחיר, לפיכך, אנחנו מוצאים כי כבר בתקופות קדומות חיפשו אחר צורות אבחון המבוססות על שיטה היכולה לחזור על עצמה שתספק דיוק רב בתוצאותיה.

זה התחיל בשימוש בקסמים ולחשים כדי לעורר חשש אצל השקרן הפוטנציאלי ובכך לקעקע את כושר העמידה שלו ולגרום לו להתנהג בצורה שתאובחן על ידי הקוסם כשקר.

בשנת 1895 גילה לומברוזו (רופא בצבא האיטלקי) כי קצב הדופק ולחץ הדם, מאבחנים שינויים במצב רגשי והכרתי, במגבלות הידועות. אז, בנה על סמך מדד זה את הפוליגרף הראשון.

זכות ראשונים אחרת השמורה ללומברוזו היא השימוש שהוא עשה במכשור שנבנה לצרכים רפואיים לשם אבחון שקר בחקירות פליליות.

שיטת הבדיקה שהציע כללה הצגת שאלות מנוסחות בזהירות  לנבדק, והשוואת התגובות לשאלות רלבנטיות הקשורות לעבירה עם התגובות לשאלות לא רלבנטיות. דוגמא לצורת החקירה של לומברוזו מובאת ע"י טרובילו (1939).

בשנת 1921 – ג'ון לרסון בנה מכונת אמת אשר בדקה בעת ובעונה אחת את השינויים בנשימה ובלחץ הדם. מכונה זו שימשה בעיקר בחקירות פליליות.  לרסון בנה את המכשיר "קרדיו-נומו-סיירוגירם" שמדד את הדופק ואת עוצמת לחץ הדם והנשימה.

ב 1924 החל ליאונרד קילר, קצין משטרה במשטרת שיקגו ותלמידו של לרסון, לערוך בדיקות פוליגרף בהיקף נרחב. ב 1926 בנה מכשיר משל עצמו כשהוא משפר את המכשיר של לרסון תוך שימוש במדדים של לחץ דם, דופק, ונשימה. קילר דיווח (1930) על הצלחה ניכרת באבחון שקר הן בתנאי מעבדה (85%), והן בתנאי שדה (75% הודאות בקרב נבדקים שאובחנו על ידו כדוברי שקר).

בשנת 1926 בנה קילר מכונת אמת מודרנית ראשונה המבוססת על שלושה מדדים פיזיולוגיים, שינויים ב:

א.         קצב הנשימה ונפחה.

ב.         דופק ולחץ דם.

ג.          מוליכות החשמלית של העור.

משנות ה-30 הוחל בשימוש נרחב בפוליגרף ברחבי ארה"ב. משפטן אמריקני מתלמידי קילר ושמו ריד, שכלל השיטה, הוסיף שאלות בקורת ומבחן מוקדם – המצביע על כושרו של המועמד להיבדק, מטרתו להתגבר על שיטת קילר.

ב 1945 מצא ג'והן ריד, אף הוא קצין משטרה במשטרת שיקגו ותלמידו של קילר, שע"י הפעלת שרירים בלתי נראית ניתן לשנות את לחץ הדם עד כדי השפעה רצינית על דיוק האבחון של מכשיר פוליגרף.

בשנת 1974 חברת סטולינג החלה בייצור מכונת אמת אלקטרונית. בשנת 1984 חברת לאפייט שווקה מכונת אמת "פקטפינדר" עם מוביל צ'ארט רחב בעל 3-4 ו-5 ערוצים.

בשנת 1988 חוקק חוק בארה"ב האוסר על ביצוען של בדיקות מהימנות למועמדים לעבודה בארה"ב. בשנת 1989 נבנתה ותוכנתה תוכנת מחשב ייחודית לבדיקות פוליגרף באוניברסיטת הופקינס, בשיתוף עם משרד ההגנה האמריקאי. במקביל יצרו מכונת אמת ממוחשבת על ידי חברות אקסיטון, וחברת לפאייט אשר הוכנסו לשימוש בשנת 1995.

כיום אנו במרכז הפוליגרף הישראלי, משתמשים במכשירי הפוליגרף המתקדמים ביותר בעולם, הכי עדכניים ובעלי 9 ערוצי חישה, עם תוספת של עוד 5 ערוצים סה"כ: 14 ערוצים, המספקים לנו תשובות אמת ו/או שקר בדרך מדעית עדכנית לשנות האלפיים שאנו חיים בהם,

מכשירים אלו יחד עם השיטות המדעיות והקבילות בעולם לביצוע בדיקות פוליגרף, אינן נותנות שום סיכוי לכל "החכמולוגים" שחושבים שניתן "לעבוד" על המכשיר, לכן התוצאות המתקבלות הן תוצאות אמת וחד משמעיות, לכל המנסים לחבל התוצאות כיום, ניסיונותיהם שקופים וברורים מייד עם תחילת הבדיקה ניתן להבחין ולראות בבירור כל ניסיון עלוב לשיבוש התגובות.

צריך לקחת בחשבון, שגוף האדם מתגונן באופן פסיכולוגי וכן באופן פיזיולוגי ומשגר לנו תגובות באופן אוטומטי וללא כל אפשרות כל שהיא לשלוט בתגובות אלו, כאשר התגובות הייחודיות מופיעות, הן באות לידי ביטוי בכמה ערוצים של חישה המחוברים לנבדק, ניתן לראות תגובות אמתיות כאשר הן מופיעות בו זמנית בכל ערוצי החישה המתאימים לאותה תגובה,

לאף אדם אין את האפשרות להפעיל תגובות לא רצוניות באופן רצוני ומודע ובו זמנית, כך שניתן בבירור לומר כי איכות הבדיקות כיום, הנעשות עם המכשירים העדכניים והחדישים של היום הן בעלות התוצאות הטובות והאמתיות ביותר שניתן לקבל ובאמינות מלאה.

לסיכום, מבדקי הפוליגרף מהווים חדירה למוחו, נפשו וגופו של האדם, על מנת לאבחן אמת או שקר. העיסוק של בודקי הפוליגרף עם אישיות האדם וצלמו, מחייבות אותנו במלוא הכשרתנו, כישורנו, ניסיוננו וצניעותנו, לתרום לחברה תוצאות אובייקטיביות המבוססות על מקצועיות, נאמנות וחתירה בלתי מתפשרת לאמת.

5/5

במרכז הפוליגרף הישראלי שומרים ואוכפים סטנדרטים גבוהים בביצוע בדיקות פוליגרף מקצועיות מדויקות המבוססות על שיטות בדיקה מוכחות.

קישורים נוספים

צרו קשר

התקשרו עכשיו... דילוג לתוכן